ГОВОРИМ РАЗЛИЧНО ЗА РАЗЛИЧИЕТО

На 04.04.17 г. КСУ Карлово проведе дискусия с доброволците на тема „Различни ли са различните“. Представиха се есета по темата, подготвени предварително, които се дискутираха и провокираха нови посоки на размисъл. В дискусията се акцентира на необходимостта и възможностите за промяна на нагласите спрямо различието, възприемането му като възможност за взаимодействие, обмен, обогатяване, утвърждаване на толерантността, с граница – нетолерантното отношение и престъпването правата на другите.

„Живеем в свят, в който са изградени определени норми и представи за това кое е нормално и кое не и всеки, който ,,кривне” малко от тях, се определя като различен. Никой няма моралното право да налага своето мнение и своята представа за поведение, нито да лепи етикети. Всички ние сме деца на майката земя и всички ние заслужаваме да сме щастливи и свободни, да бъдем обичани и приемани такива, каквито сме, без никой да ни съди“.