ДЕН НА КНИГАТА

На 23. 04. Отбелязахме Международния ден на книгата, като екипите на ЦОП и ДЦДУ Карлово ораганизира посещение на Общинска библиотека. Там потребителите имаха възможност сами да вземат книга по желание и дори собственоръчно да подпишат новите си картони, които им направихме.