ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

Дневен център за деца с увреждания гр. Карлово отбеляза Международния ден на толерантността. Под формата на игра, чрез изрязване и апликиране децата изработиха “Слънце на толерантността”, с което почетоха повода. В груповата работа, с този жест, те изпратиха послание – към деца и възрастни, за тайната „съставка“ за един по-добър свят, по-слънчев и разбиращ свят; такъв, който вижда различията, но по онзи, различен, приятелски начин, който поражда слънца!