ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЛАГЕР 2017 В КАРЛОВО

На 31 август – 1 септември гр. Карлово се превърна за втори път в домакин на Доброволческия лагер на СОНИК СТАРТ – централно събитие в календара на Национална кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“. Събитието успешно обедини младежи от цялата страна, като демонстрира идеята за доброволчеството и насърчава активното участие в изграждането на гражданското общество.

Тазгодишния лагер привлече над 100 участници, в това число и множество възрастни, заявили своята ангажираност и подкрепа. Към работата в ателиетата проявиха интерес и се включиха активно и множество жители и гости на града, деца и родители.

Събитието подкрепиха с присъствието си Петя Найденова, Директор Дирекция „Хуманитарни и социални дейности“, която поздрави участниците от името на г-н Кабаиванов, кмет на община Карлово; Златка Костова, Експерт от Държавна агенция за закрила на детето; Надежда Сеизова, Директор Дирекция „Социално подпомагане“ и още много представители на институции и партньори.

Доброволчески лагер 2017 г. постигна своите цели, популяризирайки доброволстването като движеща сила в работата на социалните организации; създавайки  условия за ползотворни контакти между специалисти и доброволци и усвояване принципите на екипната работа, усъвършенстване на личните умения, развитие на партньорства и активно участие в изграждането на гражданското общество на всички, независимо от възрастта, произхода и вярванията.