ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ НА ОБУЧЕНИЕ В КРАНЕВО

ДЦДУ Карлово премина обучение в с. Кранево със своте колеги от страната. Обучението се проведе в периода 10 – 13 септември 2017 г. и даде възможност за детайлно разглеждане на темите: „Методи техники и подходи за работа с деца с аутизъм. Специфика на играта и подбор на играчки за деца със специални потребности“ и „Методи за справяне с агресивно поведение на потребители с психично отклонение“. Обучители бяха гл. ас. д-р. Анета Атанасова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и Ивайло Йосифов – магистър по социална психология, социален работник в Кризисен център за деца, с богат опит в областта.