ТАНЯ ГЕОРГИЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Обвързала съм своя професионален път със специалност „Социални дейности“, тъй като областта на социалната работа представлява силен интерес за мен. Основна мотивираща сила в работата ми е желанието да бъда в помощ на децата и техните семейства. Твърдо вярвам, че децата могат да се интегрират и приспособят към обществото така, че да бъдат полезни за себе си и за другите. Работата ми е да ръководя екипът от специалисти в подкрепа на деца и семейства от община Карлово. Отговарям за административната организация и за качеството на предоставяните социални услуги. Осъществявам сътрудничество с организациите и институциите, работещи с деца или по проблемите на децата и семействата в общината и на национално ниво.
ПЕТЯ БЕРЛИЕВА-ИВАНОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Социалната работа се появи в животът ми, като подарък. След година лутане, намерих призванието си да бъда полезна на децата и семействата в риск. Работата ми е да бъда всеотдайна, внимателна, да проследявам състоянието и развитието на потребителите на Дневния център и да ги интегрирам в обществото, доколкото е възможно.
ЛИЛИЯ ДЖОНДЖОРОВА
АРТ-ТЕРАПЕВТ
Като арт-терапевт в ДЦДУ извършвам терапевтична дейност чрез помощта на изкуствата с децата, които имат нужда. Работя в екип с останалите специалисти в Центъра. Работата с децата и постигнатият от нея резултат доставя несравнимо удовлетворение.
ХРИСТИНА КОЛЕВА
ПСИХОЛОГ
Христина Колева е завършила НБУ, специалност „Противодействие на престъпността и тероризма“, Департамент „Национална и международна сигурност“, специализация: Криминална психология. Работи в областта на психологията. Провежда групови и индивидуални консултации, семейно консултиране и мотивиране. Харесва и работата с деца. Желае да спомогне за по-лесната им интеграция в обществения живот.
АНКА ИВАНОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Работя в Дневния център за деца с увреждания от 2017 г. Приемам потребителите в Центъра като личности със специални потребности, а не като деца с увреждания. Харесва ми работата с деца. Искам да допринеса за развитието на децата, които посещават Центъра!
ПЕНКА ТУМБАЛИЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Работя в Дневния център от 2019 година. Работата ми е да осигурявам спокойствие и уют на потребителите, както и на техните родители, които всекидневно се доверяват на екипът. Харесва ми работата с деца, имам опит на подобна позиция.
НАТАЛИЯ ПЕТКОВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Като медицинска сестра наблюдавам здравословното състояние на децата и при нужда оказвам долекарска помощ съобразно компетенциите си. Участвам в изготвянето на Индивидуален план за предоставяне на социална услуга за всяко дете. Имам подпомагаща роля при оценка на потребностите на децата, които посещават Центъра.
СТОЯНКА СЛАВЧЕВА
РЕХАБИЛИТАТОР
Моята цел е да осигурявам личния комфорт на всеки потребител в ДЦДУ – Карлово. Изготвям индивидуална програма, съобразена със състоянието на всяко дете. Опитвам се да следя всички новости в рехабилитацията. Участвам в обучения, семинари и супервизии, с цел подобряване на уменията си.