ГАБРИЕЛА АВРАМОВА
РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
ПЕТЯ БЕРЛИЕВА-ИВАНОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
ЛИЛИЯ ДЖОНДЖОРОВА
АРТ-ТЕРАПЕВТ
ЕЛЕНА ВЪЛЕВА
ПСИХОЛОГ
АНКА ИВАНОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
ПЕНКА ТУМБАЛИЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
СТОЯНКА СЛАВЧЕВА
РЕХАБИЛИТАТОР