„ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“ – МУЛТИКУЛТУРНА СРЕЩА

Мултикултурна среща “Заедно можем повече” проведе съвместно с Център за обществена подкрепа Дневен център за деца с увреждания гр. Карлово на 07.02.2017 г. С представители и доброволци към Фондация „Младежи с Мисия“ се осъществи културен обмен, в който се срещнаха участници от различни националности и страни – САЩ, Норвегия, Канада, Финландия и България, в това число и потребители и доброволци на ЦОП, ДЦДУ, ЦНСТ и ЦНСТДМУ – Карлово. Всеки един се представи и разказа за своята родина, за своята среда, интереси и стремежи. Срещата завърши зареждащо и емоционално с аркадни, ролеви игри, музика и танци.