Ние сме Дневен център за деца с увреждания и сме част от голямото семейство на СОНИК СТАРТ.

СОНИК СТАРТ е сравнително млада, но динамично развиваща се стопанска организация, фокусирана в областта на социалното предприемачество, консултирането, предоставянето на услуги и подкрепа – както на територията на страната, така и в международни партньорства.

От 2009 г. СОНИК СТАРТ активно развива публично-частни партньорства в предоставянето на социални услуги на територията на страната. В своята кампания за подкрепа на местната власт са реализирани успешни взаимодействия с общините Първомай, Ихтиман, Брезово, Елхово, Сливен, Пещера, Садово, Марица, Пордим, Карлово, Сопот , Елин Пелин, Дупница и други.

СОНИК СТАРТ предоставя организационо консултиране, медиация, подпомага развитието на човешките ресурси в стопански и нестопански организации, създава възможности за съхраняване и насърчаване на работни екипи; организира и провежда специализирани обучения; предоставя супервизия в хуманитарния сектор.

Като стопанска организация, СОНИК СТАРТ инвестира, както в собственото си развитие, така и в осъвършенстването на човешкия ресурс, който привлича. Всички служители в СОНИК СТАРТ задължително преминават задълбочено Въвеждащо обучение и се включват в специализирани Обучителни програми, специфично разработени за съответното им работно място и професионални компетенции. Всички служители са включени в Атестационна програма и конкретните оценки влияят пряко върху възнаграждението им и възможностите за професионално израстване в рамките на компанията. За привличане на нови попълнения, СОНИК СТАРТ изпълнява активна Доброволческа програма, подкрепяща всички дейности на фирмата от средата на 2010 г. Стажантската програма е създадена в подкрепа на младите активни хора, които желаят да се развиват професионално в социалната сфера и функционира успешно от 2011 г.