Дневен център за деца с увреждания – Карлово

karlovo3@sonikstart.eu 

www.karlovo3.sonikstart.eu

гр. Карлово, пл. „20-ти юли“№10

TЕЛ: 0885 078 007 

Karlovo3 DCDU visitka