КРЪГЛА МАСА В СОНИК СТАРТ

Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ се проведе в периода 15 – 17 март 2017 г. в с. Пчелин. Работният форум предостави възможност за активен обмен на опит между служителите в СОНИК СТАРТ от Карлово, Първомай, Дупница, Левски, Балчик, Драгоман и Червен бряг.

В рамките на трите дни се осъществиха усилени дискусии. Обсъдиха се предизвикателствата в социалната сфера, специфичният опит на всеки един, свързан с предоставянето на социалните услуги ЦОП, ЦНСТДМ, ЦНСТДМУ, ДЦДУ, ДЦДВХУ, ДЦСХ и ЗЖ. Акцентира се и върху добрите практики в процеса на предоставяне на услугите.

Кръглата маса постави добрата основа за креативност, нови идеи и решения, като подкрепи професионалното развитие на социалните работници и асистенти. Още една вдъхновяваща среща, която провокира участниците и утвърди значимостта на обмена на опит и постоянния контакт между специалистите.