КРЪГЛА МАСА ПО ОСИНОВЯВАНЕТО

Проведената на 25 юни 2013 г. Кръгла маса по Осиновяването изведе редица предизвикателства на преден план: веднъж разработена и изпълнена със съдържание, обучителната програма не е еднакво приложима за всички семейства, кандидати за осиновители, предвид техните различия. Необходимо е индивидуално адаптиране на материалите, съобразно потребностите. Вследствие на тази констатация беше застъпена и темата за значението на подкрепата и взаимопомощта между отделните Центрове, благодарение на която това предизвикателство ще бъде по-лесно преодолимо, чрез подпомагане с различни материали и ресурси и обмяна на опит. За специалистите на СОНИК СТАРТ работата в екип е определяща за високото качество на предоставяните услуги.

След подробно обсъждане на ангажиментите по Осиновяването, беше обърнато внимание и на Кампаниите за тяхното популяризиране – на вече реализираните и на предстоящи такива. Акцент се постави на обективността на предоставяната в рекламните материали информация, на медийното отразяване и на подхода при реализацията. Приоритет е залагането на иновативни решения, творчески и активен подход за привличане вниманието на повече хора.

Участието в кръглите маси даде възможност и за оценяване на участниците в реално време. Тази оценка представлява част от резултатите на Атестационната програма на СОНИК СТАРТ за 2013 г.