„МОЯТ СВЯТ“ – ИЗЛОЖБА ОТ ТВОРБИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ И ДОБРОВОЛЦИ НА КСУ КАРЛОВО

Като част от Националната кампания на СОНИК СТАРТ, и във връзка с Международния ден на хората със Синдром на Даун – 21.03, екипите на ЦОП и ДЦДУ Карлово организираха изложба под мотото “Моят свят”.

Изложбата е позиционирана в Общинска библиотека Карлово на 20.03 и ще бъде на разположение на гражданите и гостите на Карлово до 24.03.17 г.

Творбите, които са разположени в библиотеката, представят малка част от таланта на потребителите и доброволците на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, Дневен център за деца с увреждания и Център за обществена подкрепа Карлово.