ОБУЧЕНИЯ НА ЕКИПА

ДЦДУ гр. Карлово се включи в още обучения на теми: „Методи за работа с хиперактивни деца и семейства с доминираща/водеща фигура на детето“ и „Автоагресивно поведение – самонараняване, зависимости, хранителни разстройства“, на 21 и 22 юли 2017 г. в ЦОП Първомай.

Чрез работа в малки групи и активни дискусии се навлезе в темите и в двата дни, като се осигури възможност за развитие на уменията и разбирането на проблематиките, което способства поддържането на ефективността в работата на специалистите. Активното взаимодействие с обучителя – Ивайло Йосифов, притежаващ богат опит в областта, както и с другите специалисти от голямото семейство на СОНИК СТАРТ, доведе до ефективен обмен на опит и висока оценка на обучението.