ДСП – Карлово
ЦНСТ – Карлово
ЦОП – Карлово
СОУ “Христо Проданов” Карлово
ПГ “Ген. Владимир Заимов” – Сопот
Общинска Библиотека – Карлово
ПГ по ЖПТ “Христо Смирненски – Карлово
ОУ „Райно Попович“