ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА 2013 Г.: TЕМА „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ”

През месец октомври екипът на ДЦДУ премина през поредното обучение от Обучителната програма за 2013 г. на тема „Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньорите, заинтересованите страни и деца в риск“, с обучители Поля Каньова – държавен експерт от ДАЗД, чиято работа е свързана с разработването, мониторирането и координирането на държавната политика по отношение закрилата на деца и Галина Минкова – ПР на Изпълнителна агенция по трансплантация. Основните обучителни теми бяха:

  • Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньорите, заинтересованите страни и деца в риск;
  • Ефективна комуникация;
  • Координираните действия – път към усъвършенстване на комуникативните умения при работа с деца в риск.

По време на обучението бяха проведени множество ролеви игри, обсъждания на работата в малки групи и бяха разгледани различни казуси.