ОТКРИВАНЕ

На 25.10.2012 г. в двора на Дневния център за деца с увреждания се състоя официалното му откриване. Министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, както и подаръци от изпълнителния