“ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПО СЛЕДИТЕ НА ДОБРОТО”

“Приключение по следите на доброто“ идва като логическо продължение на Доброволчески лагер „Участвай в приключението, остави следа!“, проведен преди година в парка на град Първомай.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ДЦДУ

Основнитете дейности в Дневния център за деца с увреждания са създаване на подкрепяща среда за децата и техните семейства, развиване на жизнения потенциал на децата и възможност за социалната им