ПЪРВО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СОНИК СТАРТ

В периода 08 – 10 май 2019 г. екипи от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ преминаха специализирано обучение на теми: „Семейна медиация. Иновативен метод за справяне

ДАЗД РЕАЛИЗИРА ДВУДНЕВНА СРЕЩА ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ

Държавна агенция за закрила на детето реализира двудневна регионална среща за обмяна на опит в рамките на проект „Детство за всички“ в гр.Велинград. Целта на срещата, е да се координират 

ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА НА СОНИК СТАРТ

Ваканционната програма на СОНИК СТАРТ е разработена според интересите и потребностите на потребителите на всяко едно звено. С настоящата програма екипът на ЦНСТ – Карлово, чрез целенасочени

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА 2013 Г.: TЕМА „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ”

През месец октомври екипът на ДЦДУ премина през поредното обучение от Обучителната програма за 2013 г. на тема „Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньорите,

КРЪГЛА МАСА ПО ОСИНОВЯВАНЕТО

Проведената на 25 юни 2013 г. Кръгла маса по Осиновяването изведе редица предизвикателства на преден план: веднъж разработена и изпълнена със съдържание, обучителната програма не е еднакво

КРЪГЛА МАСА ПО ПРИЕМНА ГРИЖА

Проведената на 24 юни 2013 г. Кръгла маса по Приемна грижа бе с водещи ОФЕЛИЯ КЪНЕВА, експерт вътрешен одит, мониторинг и контрол на СОНИК СТАРТ и МИГЛЕНА МАРКОВА, национален координатор на СОНИК

ПЪРВО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2013 Г. ОТ ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА СОНИК СТАРТ

На 02 и 03.03.2013 г. Дневния център за деца с увреждания беше домакин на първото обучение за 2013 г. от обучителната програма на СОНИК СТАРТ ООД за всички екипи от направлението “Социални

ПЪРВО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „РАБОТА С ДЕЦА В УСЛОВИЯТА НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ”

На 04.11.2012 г. екипът на ДЦДУ се включи и в първото си специализирано обучение на тема „Работа с деца в условията на Дневен център за деца с увреждания”. Програмата на обучението включваше:
  • 1
  • 2