5 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА СОНИК СТАРТ

На 24 август 2013 г. СОНИК СТАРТ  празнува 5 години от основаването си! Зад планираните преди пет години успехи, днес редом с абревиатурата СОНИК СТАРТ застават истински резултати! СОНИК СТАРТ

“ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПО СЛЕДИТЕ НА ДОБРОТО”

“Приключение по следите на доброто“ идва като логическо продължение на Доброволчески лагер „Участвай в приключението, остави следа!“, проведен преди година в парка на град Първомай.

ДЕН НА ….

На 01.04.2013 г. екипът и потребителите на Дневен център за деца с увреждания отбелязаха Деня на шегата, като с помощта на педагога изработиха атрактивни картички, с които изненадаха гражданите

ГОДИШНА СРЕЩА НА СОНИК СТАРТ – ЧЕПЕЛАРЕ

На 07, 08 и 09.12.2012 г. беше проведена Финална годишна  среща на екипите на СОНИК СТАРТ ООД. Обсъдени бяха въпроси касаещи екипната комуникация, силните и слаби страни в работата на ЦОП, ДЦДУ и