ГАБРИЕЛА АВРАМОВА
РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Габриела Аврамова е завършила Социална педагогика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Отговаря за пряката социална работа, координира работата по случаите, проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства. Извършва първоначална оценка на случая, констатира потребностите от конкретна социална услуга: инициира екипно обсъждане, подготвя план за работа.

Работата ми е да ръководя екипа от специалисти в Дневен център за деца с увреждания и Центъра за обществена подкрепа в помощ на децата и семействата от община Карлово.

Отговарям за административната организация и за качеството на предоставяните социални услуги от СОНИК СТАРТ. Осъществявам сътрудничество с организациите и институциите, работещи с деца или по проблемите на децата и семействата в общината и на национално ниво.

Основната мотивираща сила в работата ми е желанието да бъда в помощ на децата със специални нужди и техните семейства. Твърдо вярвам, че децата могат да се интегрират и приспособят към обществото така, че да бъдат полезни за себе си и за другите.

Предизвикателството в нашата професия е, че работата ни е изключително трудна и отговорна. Най-трудната ни задача е да създадем доверителна връзка с родителите на децата с увреждания. Те са хора, които преживяват огромен шок, докато приемат и след това преодолеят факта, че децата им имат даден проблем. Истината е, че това е дълъг процес, но с помощта на нашите специалисти в СОНИК СТАРТ може да им бъде помогнато, както на тях така и на децата им. Няма нищо по-прекрасно от това децата със специални нужди да бъдат насочени към определена дейност, която да им носи радост, удовлетворение и наслада от постигнатите резултати.

Психологическата и медицинската подкрепа, която получават в центровете на СОНИК СТАРТ е изключително важна, защото методите които прилагаме със специалистите са съобразени с всеки индивидуален проблем. При децата с увреждания избирането на правилен подход е от изключително значение. Екипът ни се стреми да ги разбира, за да достигнe до тях и постигнe най-добрите резултати за всяко отделно дете.

Наблюдава се, че след като потребителите общуват помежду си образуват една много тясна връзка, наблюдават поведението на останалите деца като тях, което също води до позитивно развитие. Някои от тях нямат развита реч, но чрез невербална комуникация показват какво искат и усещат липсата на другия, когато не са заедно, поради една или друга причина.

Обичам да прекарвам време с децата, да им пея любимите им песни. При децата с увреждания е много важно да се подхожда внимателно, дори с изпълнението на някоя песен, тъй като даден звук може да изплаши едно дете, а на друго да достави радост. Повечето от децата имат наистина любими занимания, като предмети, играчки, но също мнозина от тях обичат и да рисуват.

След като с екипа на СОНИК СТАРТ успеем да постигнем максимума за всяко дете се стремим да го интегрираме успешно и доколкото е възможно в обществото, в масови училища и детски градини и да помагаме на техните семейства да разберат смисъла в тяхното участие в образователния процес.

Затова е много важно да се разговаря със самите родители да разберат точно тази необходимост от това детето им да посещава общообразователна детска градина или училище, паралелно с това се информират за възможностите децата им да се обучават по индивидуална форма с ресурсно подпомагане. Обяснява им се целият процес и след като те самите имат желанието се свързваме с учебно заведение, детска градина. На децата оказваме педагогическа подкрепа, подпомагат се в насока усвояване на учебния материал и поставените им задачи.

Щастлива съм, че с промените в законите и с промяна на нагласите в обществото и хората започнаха да приемат донякъде децата със специални потребности, защото осъзнават, че такова дете може да има във всяко семейство – никой не е застрахован! Другото положително нещо е, че все повече училища наемат ресурсни учители, които да подпомагат тези деца и те се интегрират масово в среда, която ги стимулира да постигнат максимума на възможностите си. Прекрасно е, когато децата със специални потребности са заедно в обичайните, делнични занимания, както и са част от тържествата на останалите деца.

Екипът на СОНИК СТАРТ първоначално прави задълбочено проучване за всяко дете, като намира неговите силни и слаби страни, за да можем да доразвием силните. Като цяло първоначално се насочваме в създаването на дневен режим, хигиенни навици и една лесна рутина, която да се приеме от детето, за да могат самостоятелно да се справят с тези важни ежедневни дейности.

Цялостната им интеграция в обществото до голяма степен зависи от институциите, от родителите и от нас самите, за да можем да ги насочваме и подкрепяме. Имали сме случаи, в които показваме на родителите привилегиите на които има право детето им, но не винаги те осъзнават необходимостта от ползването им. Много е важно когато ние успеем да постигнем конкретен резултат с дете, родителите да се стремят този постигнат успех на детето да бъде затвърден в семейната среда, както и да работим в една посока.

В личен план си имам приятел, с който все още не правим планове за деца.

В свободното си време обичам да танцувам, пея и спортувам. Преди години бях част от народен танцов състав. Не продължих да се занимавам професионално с това, защото съдбата ми ме насочи към социалната сфера, където искам да съм максимално полезна.

Мотото ми в живота е да следвам мечтите си, колкото и трудни за реализиране да са те!

СОНИК СТАРТ за мен е шанс да израсна, да се надградя, да придобия опит и умения. Смятам, че тези умения ще ми бъдат безкрайно необходими в житейския ми път и в изграждането на здраво семейство.

ПЕТЯ БЕРЛИЕВА-ИВАНОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
ЛИЛИЯ ДЖОНДЖОРОВА
АРТ-ТЕРАПЕВТ
МАЯ ТОЧЕВА
ПСИХОЛОГ
АНКА ИВАНОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
ПЕНКА ТУМБАЛИЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
НАТАЛИЯ ПЕТКОВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
СТОЯНКА СЛАВЧЕВА
РЕХАБИЛИТАТОР